Hradec Králové

Miasto Hradec Králové leży u zbiegu rzeki Łaby i Orlicy, około 100 km na wschód od Pragi. Współczesny układ urbanistyczny z szerokimi ulicami, dużymi placami, dużą ilością zieleni i pięknym nadbrzeżem nadali miastu czołowi czescy architekci z początku XX wieku, z których można wymienić Jana Kotěrę i Josefa Gočára. Ten wyjątkowy kompleks urbanistyczny zawierający znakomite zabytki nowoczesnej architektury czeskiej nie bez powodu nosi od okresu międzywojennego przydomek Salon Republiki (Salón republiky).

Hradec Králové – Salón republiky

Muzeum Wschodnich Czech (Muzeum východních Čech)

Muzeum mieści się w monumentalnym budynku, będącym narodowym zabytkiem kultury, a zbudowanym w latach 1909-1912 według projektu architekta Jana Kotěry.

W muzeum można obejrzeć dwie ekspozycje historyczne: pierwsza – MIASTO KRÓLEWSKIE U ZBIEGU (KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA SOUTOKU), pokazuje rozwój miasta od początku osadnictwa do wybudowania twierdzy wojskowej, a druga – OD TWIERDZY DO SALONU REPUBLIKI ( OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY), pokazuje historię architektury Hradca Králové od połowy XVIII wieku do początku drugiej wojny światowej.

Galeria Sztuki Nowoczesnej w Hradcu Králové

Galeria Sztuki Nowoczesnej w Hradcu Králové, ze względu na bogactwo zbiorów, należy do najważniejszych galerii w Czechach. Można tu zobaczyć wspaniałe ekspozycje zawierające prawie dwieście pięćdziesiąt dzieł sztuki: z okresu przełomu XIX i XX wieku aż po twórczość współczesną. Znaleźć tu można dzieła z elementami symboli secesyjnych, przykłady ekspresjonizmu i kubizmu, twórczość społeczną lat dwudziestych, malarstwo imaginacyjne, najróżniejsze formy abstrakcji geometrycznej aż po nową figurację i postmodernizm. Znajduje się tu równiez cykl rycin w drewnie Františka Kupki „Cztery historie białe i czarne“ (Čtyři příběhy bílé a černé).

Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové

tel.: +420 - 495 514 893, 495 514 894
fax: +420 - 495 512 420

www.galeriehk.cz