Aktualności

Przewodnik turystyczny

28. 7. 2009

Kraj Kralovehradecki wydał w czerwcu przewodnik turystyczny pt. „Śladami Františka Kupki – prekursora malarstwa abstrakcyjnego“. Przewodnik ma służyć jako produkt tzw. „turystyki kulturowej”.

Został wydany w wersji czesko-angielskiej, francusko-niemieckiej i polskiej. Teraz mają Państwo okazję oglądać jego wersję internetową. Przewodnik będzie udostępniony w informacjach turystycznych miast, które współpracują z Krajem Kralovehradeckim w zakresie promowania Františka Kupki.Będzie on wykorzystywany przez Departament Turystyki oraz Biuro Europejskie Kraju Kralovehradeckiego w Brukseli.