Praha

Praha

Národní galerie v Praze

Mezi stálé expozice Národní galerie patří Baroko v Čechách ve Schwarzenberském paláci, Evropské umění v paláci Šternberském, Umění 19. stol. v Čechách v klášteře sv. Jiří, Středověké umění v Čechách a střední Evropě v klášteře sv. Anežky České, Sbírky orientálního umění na zámku Zbraslav, Expozice českého kubismu 1910-1919 v Domě u Černé Matky Boží, Krajina v českém umění 19. století v paláci Kinských a Umění 20. a 21. století ve Veletržním paláci. A právě Veletržní palác ve sbírce grafiky a kresby zpřístupňuje veřejnosti Kupkovy kresby z počátku 20. století. Expozice Veletržního paláce a paláce Kinských jsou přístupné i handicapovaným návštěvníkům.

Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 – Holešovice

tel.: +420 224 301 122
www.ngprague.cz
Otevřeno denně mimo Po, od 10 do 18 h

Foto Autor: Chmee2. Licence: CC-BY-SA

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových

Museum Kampa vzniklo ve výjimečných prostorách historické budovy Sovových mlýnů. Nadace Jana a Medy Mládkových pečuje o rozsáhlé sbírky moderního umění a přispívá tak k zachování českých a středoevropských kulturních hodnot.

Zdejší expozice Františka Kupky představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí jeho děl.

V muzeu jsou zastoupena i díla dalších představitelů českého moderního umění – Karla Malicha, Karla Nepraše, Jiřího Načeradského, Otakara Slavíka a také Otto Gutfreunda, další významné osobnosti Královéhradeckého kraje, rodáka ze Dvora Králové nad Labem, vzdáleného asi 40 km severně od Hradce Králové. Města, jež se může pochlubit zoologickou zahradou s největší kolekcí afrických zvířat v Evropě.

U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

tel.: +420 257 286 147

www.museumkampa.cz
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin