Náchod

V Náchodě se narodil a své dětství strávil prozaik, esejista, překladatel a exilový nakladatel Josef Škvorecký. Město je také rodištěm architekta Jana Letzela, který prožil téměř celý svůj tvůrčí a profesně úspěšný život v Japonsku. Jeho nejznámější stavbou je budova Obchodního výstavního paláce hirošimské prefektury tzv. Průmyslový palác, budovaný v letech 1913-1915 a dnes známý jako A-bomb dome, který odolal výbuchu atomové bomby v roce 1945 a jehož trosky jsou dodnes symbolem krutosti druhé světové války.

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Galerie výtvarného umění v Náchodě, jejíž výstavní bezbariérové prostory patří k nejpůsobivějším v ČR, vystavuje české výtvarné umění, vydává o něm publikace a věnuje velkou pozornost i umělcům z regionu. Je specializována také na ruské umění 19. a 20. století, ruskou sbírku prezentuje vždy v lichých letech od března do října.

Smiřických 272, 547 01 Náchod

tel.: +420 491 423 245
fax: +420 491 423 245

www.gvun.cz