Hradec Králové

Město Hradec Králové leží na soutoku řek Labe a Orlice, přibližně 100 km východně od Prahy. Současnou podobu se širokými třídami, prostornými náměstími, množstvím zeleně a krásným nábřežím dali městu přední čeští architekti počátku 20. století, z nichž jmenujme Jana Kotěru a Josefa Gočára. Tento unikátní urbanistický celek vynikajících památek moderní české architektury se od meziválečného období právem pyšní přízviskem Salón republiky.

Hradec Králové - Salón republiky

Muzeum východních Čech

Muzeum sídlí v monumentální budově, která je národní kulturní památkou a jež byla postavena v letech 1909 až 1912 podle návrhu architekta Jana Kotěry.

V muzeu je možné zhlédnout dvě historické expozice: první – „KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA SOUTOKU“ podává přehled o vývoji města od počátku osídlení do stavby vojenské pevnosti a druhá – „OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY“ dokumentuje dějiny architektury Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války.

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Je zde k vidění rozsáhlá expozice téměř dvou set padesáti uměleckých děl z přelomu 19. a 20. století až po současnou tvorbu. Naleznete zde díla s prvky secesních symbolů, expresionizmus a kubizmus, sociální tvorbu 20. let, imaginativní malbu, nejrůznější podoby geometrické abstrakce až po novou figuraci a postmodernu. František Kupka je zde zastoupen cyklem dřevorytů Čtyři příběhy bílé a černé.

Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 514 893, +420 495 514 894
fax: +420 495 512 420

www.galeriehk.cz