Dobruška

Po skončení školní docházky se František Kupka začal učit sedlářskému řemeslu. Více ho však přitahovalo malování. Kupkova nevšedního talentu si povšiml tehdejší starosta města Josef Archleb, na jehož popud a jehož přispěním mohl mladý František odejít na malířská studia. Ve městě jeho dětství a mládí zůstalo několik Kupkových prvotin. Dnes tvoří součást stálé muzejní expozice nazvané Mládí Františka Kupky, kterou můžete shlédnout v prostorách historické radnice. V roce 2008 byl před budovou školy nesoucí jeho jméno Kupkovi odhalen památník, dílo akademického sochaře Zdeňka Kolářského.

Město Kupkova dětství

K nejvýznamnějším památkám Dobrušky patří renesanční radnice s expozicí hrdelního práva. V městském muzeu je zpřístupněna mikve – židovská rituální očistná lázeň. Návštěvníkům je otevřen i rodný domek vlasteneckého spisovatele Františka Vladislava Heka, jehož životní osudy zpracoval Alois Jirásek v románu F. L. Věk. Perlou a krajinotvornou dominantou města i okolí je renesanční kostel sv. Ducha nad městem.