Aktuality

Kraj v Senátu představí výstavu o malíři Kupkovi

1. 5. 2013

Výstava o malíři Františku Kupkovi, kterou pořádá Královéhradecký kraj, bude od 7. května k vidění v Praze v předsálí Senátu. Expozice představí hlavní etapy tvorby tohoto světoznámého umělce a opočenského rodáka.

„Horní komora parlamentu bude výstavu hostit až do 20. května. Akce je součástí projektu na propagaci našeho regionu, na který se podařilo získat finance z Evropské unie. Expozice se již konala na krajském úřadu v Hradci Králové, v Pardubicích a v Českém centru ve Vídni. Představit by se mohla v budoucnu také v Opočně a ve Francii," řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Jde o panelovou prezentaci věnovanou Kupkově životu a dílu, kterou tvoří mimo jiné reprodukce jeho obrazů a kreseb. Cyklus výstav o Kupkovi se uskuteční díky projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II, na který kraj získal zhruba 25 milionů korun z Evropské unie.

František Kupka, kterého odborníci označují jako prvního abstraktního malíře, se narodil 23. září 1871 v Opočně, zemřel v Puteaux u Paříže 24. června 1957. Jeho díla jsou součástí světových sbírek a mezi sběrateli jsou velmi ceněná. Například jeho obraz Tvar modré se před časem v Praze prodal za 55,75 milionu korun a stal se celosvětově nejdražším dílem českého umění prodaným v aukci.