Aktuality

Kniha František Kupka - Čech, Francouz, Evropan

28. 8. 2009

Prezentační portfolio Královéhradeckého kraje má nový přírůstek v podobě knihy o slavném rodákovi Františku Kupkovi.

Kniha přináší pohledy několika osobností kuturního života na život a dílo Františka Kupky. Složena ze tří části, obsahuje kniha versi českou, francouzskou a anglickou. Publikaci vydal Královéhradecký kraj s podporou Evropské unie, ROP NUTS II Severovýchod. Kniha