Po stopách Františka Kupky – průkopníka abstraktní malby

Praha Praha Hradec Králové Hradec Králové Opočno Opočno Dobruška Dobruška Jaroměř Jaroměř Náchod Náchod

Praha

V Praze se nachází jedna z nejvýznamnějších sbírek díla Františka Kupky. Je k vidění v Muzeu Kampa, které vzniklo v prostorách historické budovy Sovových mlýnů.

K stálým expozicím Národní galerie v Praze patří Umění 20. a 21. století ve Veletržním paláci, kde jsou veřejnosti zpřístupněny Kupkovy kresby z počátku 20. století.

Hradec Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. František Kupka je zde zastoupen cyklem dřevorytů Čtyři příběhy bílé a černé.

Opočno

Opočno je rodištěm malíře Františka Kupky. V Zámecké ulici dodnes stojí jeho rodný dům. Nese číslo popisné 6 a jeho průčelí zdobí Kupkova pamětní deska.

Dobruška

Dětství strávil Kupka v Dobrušce, kde také ponechal několik svých prvotin. Ty dnes tvoří součást stálé muzejní expozice nazvané Mládí Františka Kupky, která je zpřístupněna v prostorách historické radnice. Před budovou Základní školy Františka Kupky byl v roce 2008 odhalen Kupkův památník, jehož autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Jaroměř

V Jaroměři Kupka navštěvoval Řemeslnickou školu, kde se za pomoci profesora Aloise Studničky připravoval k přijímacím zkouškám na Akademii výtvarného umění v Praze.

Náchod

Galerie výtvarného umění v Náchodě patří se svými výstavními prostory k nejpůsobivějším v České republice. Vystavuje české výtvarné umění, vydává o něm pravidelné publikace a věnuje velkou pozornost umělcům regionu.

František Kupka

Česká republika, země s bohatou historií a tradicemi, se může pochlubit rodáky zvučných jmen. Patří mezi ně i malíř světového významu, průkopník abstraktní malby, František Kupka. Dovolte, abychom vás provedli po místech spojených s jeho životem a dílem.

Životopis Františka Kupky
Aktuality

  • Večer s Františkem Kupkou - Hradec Králové / kino Bio Centrál / 27.11. - 19.30 - 13. 11. 2013

    Poslední příležitost zhlédnout dokumentární film "Symfonik barev a malíř kosmu" věnovaný Františku Kupkovi, průkopníkovi abstraktní malby. Součástí programu bude i vernisáž výstavy "Jiná skutečnost" - Úvod do díla Františka Kupky.

  • Výstava o životě a díle malíře Františka Kupky se stěhuje do Opočna - 28. 6. 2013

    Expozice věnovaná jednomu z nejvýznamnějších rodáků Královéhradeckého kraje, jež byla vystavena v květnu v budově Senátu v Praze, se nyní stěhuje do našeho regionu. Výstava malíře Františka Kupky "Jiná skutečnost – Úvod do díla Františka Kupky" bude k vidění od 3. července do 11. srpna v sále Kodymova národního domu na Kupkově náměstí v Opočně (www.opocno.cz).